Пройдите проверку
Чтобы выполнять разовые заказы, нужно обязательно пройти проверку пользователя
Назад
Валюта
₴ Гривна $ Доллары € Евро ₽ Рубли
Применить
Назад
Выбор языка
Українська Русский English
Применить
Уведомления
Нет новых уведомлений
Ваша страна
Украина
Валюта
₴ Гривна $ Доллары € Евро ₽ Рубли
Валюта
₴ Гривна $ Доллары € Евро ₽ Рубли
Ваша страна
Украина
Ваша страна Украина

Пример договора между няней и родителями-работодателями

1 мая 2014
7142
Все О няняхО домработницахО сиделкахО садовникахНОВОСТИСОВЕТЫ РАБОТОДАТЕЛЯМСОВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯМ

Предлагаем пример договора, составленный нотариусом, а также мамой ребенка, которая искала себе няню.  Напомним, что трудовой договор с няней не грамотно заключать, так как он должен быть зарегистрирован в центре зайнятости и родители обязаны за няню платить налоги в пенсионный фонд. Ниже приведен гражданско-правовой договор об оказании услуг по уходу за ребенком.


Договір №
про надання послуг по догляду за дитиною
«___» ________ 2013р. м. Київ
________________, яка зареєстрована за адресою:____________, буд. ____, кв. ____, ___________, надалі іменується "Замовник", з однієї сторони і _________________, яка зареєстрована за адресою:__________, РНОКПП, паспорт серії ___№_____, виданий ______________, ______ року, фактична адреса проживання:_______________, іменована надалі "Виконавець", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з догляду по нагляду за дітьми:________________, ___________року народження та____________, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплати їх на умовах згідно даного Договору.

2. МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1 Місце надання послуг: _______________
2.2 За погодження з Замовником місце надання послуг може змінюватись.

3.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Даний договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами. Даний договір є безстроковим.
3.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
3.4. Кожна із сторін має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку, попередньо попередивши іншу сторону (письмо, шляхом направлення письмово повідомлення) за 2 місяці до такого розірвання.
3.5. У випадку негуманного ставлення до Виконавця зі сторони Замовника (побої, домагання,безпричинні нервові зриви і т.п.), Виконавець має право розірвати Договір про надання послуг в одностороньому порядку.
3.6. Виконавцю надається випробувальний термін 2 (два) місяці. Якщо після спливу випробувального терміну, Замовник розуміє, що Виконавець не може виконати всі обов’язки, зазначені в п. 4.2. данного Договору, Замовник має право розірвати Договір без пояснення причин, шляхом усного повідомлення Виконавця.
3.7 Замовник має право в одностороньому порядку розірвати договір в усному порядку, у разі погіршення стану здоров’я Виконавця, яке може негативно вплинути на стан здоров’я дитини та /або Замовника та/або членам його сім'ї.

4.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов’язується:
4.1.1. Своєчасно здійснювати оплату в строки, зазначені в даному Договорі.
4.1.2. На вимогу Виконавця, забезпечувати його необхідними господарськими матеріалами, засобами праці, матеріалами особистої гігієни, іграшками тощо.
4.1.3. Попереджувати Виконавця про особливості характеру, режиму дня та стану здоров’я дитини;
4.1.4. Надати вільний доступ до приміщення, де буде відбуватися догляд за дитиною.
4.1.5. Попереджувати Виконавця про можливі запізнення батьків;

4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Дотримання робочого режиму (пунктуальність);
4.2. 2. Заздалегідь попередження про можливе запізнення;
4.2. 3. Прибувати на робоче місце з тимчасовим запасом для особистої підготовки (миття рук, переодягання і т. д.);
4.2.4. Дотримуватись правил особистої гігієни на робочому місці (чисті руки, чистий одяг);
4.2.5. Обговорювати і планувати розпорядок дня дитини з батьками;
4.2. 6. Проводити гігієнічні процедуру з дитиною;
4.2.7. Провітрювати приміщення двічі на день не менше ніж 15 хвилин;
4.2.8. Загартовувати дитину (за узгодженням з батьками);
4.2.9. Проведити процедури відповідно до призначення лікаря;
4.2.10. Готувати їжу для дитини;
4.2.11. Годувати дитини;
4.2.12. Займатися з дитиною у відповідності з віком;
4.2.13. Здійснювати щоденні прогулянки на свіжому повітрі у кількості і на території узгодженими з батьками;
4.2.14. Грати з дитиною, у тому числі у угри, які розвивають моторику та логіку дитини;
4.2.15. Підтримавати чистоту в кімнаті дитини і місць у будинку (в квартирі), де дитина найчастіше буває;
4.2.16. здійснювати вологе прибирання в кімнаті дитини і місць у будинку (в квартирі), де дитина найчастіше буває;
4.2.17. у разі необхідності, прасувати речі дитини, які необхідні для прогулянку на свіжому повітрі;
4.2.18. Здійснювати візуальне спостереження за дитиною;
4.2. 19. Використання телефонів в разі екстреної необхідності;
4.2.20. У разі необхідності, надавати першу медичну допомогу;
4.2.21. Супроводжувати дитини в поліклініку, в басейн, в гуртки, які відвідує дитина;
4.2.22. Підтримавати особисту гігієни дитини (купання);
4.2.23. Підтримувати в чистоті дитячий посуд;
4.2.24. В кінці робочого дня передати всю інформацію про минулий день мамі;
4.2.25. Негайно повідомляти Замовника про погіршення стану здоров’я Виконавця.
4.2.26. Постійно наглядати за діями дитини, в т.ч. під час сну та під час сну на прогулянці.
4.2.27. Не залишати дитину одну до моменту прибуття Замовника, навіть якщо Замовник не з’явився в вказаний строк в місце надання послуг.
Виконавцю категорично забороняється застосовувати силові методи виховання дитини, розмовляти з дитиною у підвищеному тоні, залякувати дитину покараннями тощо.
4.3.Виконавець має право:
4.3.1 Вимагати своєчасної оплати наданих послуг;
4.3.2. Самостійно обирати одяг для дитини, згідно пори року;
4.3.3. Вимагати перериву у надані послуг у розмірі 14 календарних днів на рік. Перерив у надані послуг може бути наданий на більший строку за попереднім погодженням з Замовником.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України.
5.2 Виконавець оcобисто несе відповідальність за життя та здоров’я дитини, згідно норм чинного законодавства.
5.2 У випадку, якщо Виконавець достроково розриває договір, не попередивши Замовник, у строк встановлений Договором, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі мінімальної заробітної плати на момент розірвання Договору та сплати всі витрати необхідні для пошуку нового Виконавця.
5.3 У випадку прострочення оплати наданих послуг, Виконавець має право вимагати від Замовника, сплати заборгованості та пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
5.4 У разі якщо Виконавець скрив факти, зазначені у п.9.8 цього Договору, та це завдало шкоду здоров’ю дитини та/або Замовнику та/або членом його сім’ї, Виконавець зобов’язується сплатити всі витрати на лікування, на відновлення стану здоров’я, на реабілітацію та сплати моральну шкоду, завдану такими діями.

6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі здійснення умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7. Графік роботи
7.1 Робочі дні: понеділок – четверг з 12.00 до 18.00. Вихідні - субота, неділя.
За погодженням з Виконавцем, послуги можуть надаватись в вихідні та святкові дні.
Замовник встановлює розпорядок дня (кількість робочих годин) за усною домовленістю з Виконавцем.

8. Оплата послуг по догляду за дитиною
8.1 Оплата послуг по догляду за дитиною проводиться погодинно. Вартість надання послуг складає 35 грн. 00 коп. Оплата за надані послугу проводиться готівкою двічі на місяць, до 15 числа поточного місяця та до 30 або 31 числа поточного місяця, шляхом підрахування робочих годин.
8.2 Зміна вартості наданих послуг здійснюється, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору, але не раніше спливу 2-го терміну з моменту підписання даного Договору.

9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір являє собою повне взаємопорозуміння Сторін відносно предмету договору, ціни договору, строку дії договору та інших умов.
9.2. Доповнення, додатки та відмови до даного договору вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо вони надані в письмовій формі і підписані Сторонами.
9.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
9.4. Всі повідомлення, які відносяться до виконання умов договору здійснюється в письмовій формі і підписуються уповноваженою особою сторони.
9.5.Будь-яке повідомлення вважається отриманим якщо воно вручено адресату під розписку, при цьому адресат підписує копію повідомлення про вручення, яка повертається відправнику.
9.6.Всі доповнення і додатки є невід’ємною частиною Договору.
9.7. Замовник особисто несе відповідальність за сплату всіх необхідних платежів та зборів до бюджету україни.
9.8 Виконавець стверджує, що на момент укладення договору він не перебуває у хворобливому стані, не страждає в момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ним суті цього договору, не перебує під впливом лікарських препаратів, не визнаний в установленому порядку недієздатним повністю або частково, а також не хворію на хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом та які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я дитини та/або Замовника.

9.8. Даний Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках. Один оригінальний примірник Договору знаходиться у Замовника, інший оригінальний примірник – у Виконавця.

ПІДПИСИ СТОРІН:
ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Лучшее за неделю
Платная регистрация в агентствах: «За что я плачу свои деньги?»
3 декабря 2017
11609
Цена няни в 2019 году
8 ноября 2018
11573
Образец договора с домработницей
5 июля 2014
11151
Пример договора между няней и родителями-работодателями
1 мая 2014
7142